Indicacions

A partir del present mes de març veureu que ja no apareix cap referència  a propiedats i/o indicacions de les plantes a la nostra web, ja que Consum ho ha considerat publicitat amb intenció de promoure la venda. Mai va ser la nostra intenció, res més lluny, ja que intentàvem promoure un ús racional i responsable, però tampoc és la nostra intenció discutir les lleis. Així doncs, us emplacem  a consultar profesionals, bibliografia i webgrafía de confiança i seriosos.

BOTANICAL ONLINE

FITOTERAPIA.NET